Immo Marina Blankenberge

Immo Marina Blankenberge

Franchommelaan 82-86 - 8370 Blankenberge

T: +32(0)50/41 96 86 - E: verhuur@immomarina.be

Vakantieverhuur algemene informatie

Reservatie - betaling:

Reserveren kan in ons kantoor in Blankenberge, telefonisch of via email. Iedere reservatie wordt bevestigd door een huurcontract van zodra het voorschot is betaald. Het voorschot bedraagt 50% van de totale huurprijs (huurprijs + waarborg). De reservatie / optie is 8 dagen geldig. Bij ontvangst van het huurcontract dient u ons een ondertekend exemplaar terug te sturen (per post of digitaal).

Het saldo dient betaald te worden ten laatste 14 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode. Lastminutes moeten volledig met de bankkaart op kantoor betaald worden. Wij aanvaarden geen kredietkaarten en geen cashgeld. In geen geval worden sleutels overhandigd wanneer de volledige huurprijs (inclusief waarborg) niet zijn betaald.

Wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden indien de huurder niet tijdig het saldo betaalt of zijn reservatie opzegt.

De betalingen moeten op volgende bankrekening uitgevoerd worden: Immo Marina (Beagle Trading) - BE34 7370 4727 2890 (KREDBEBB)


Annulatieverzekering:

In de vermelde reservatieprijs is een annulatiedekking inbegrepen die tussenkomst in de gevallen die bewezen dienen te worden als de huurder er aanspraak op wil maken.

De voorwaarden en uitsluitingen kan u terugvinden in het document: verzekering tegen annulatie en vakantieonderbreking voor het afhuren van vakantiewoningen.

Bij een niet aanvaarding van de annulatie door de annulatiemaatschappij, is de huurder gehouden om de volledige huurprijs te betalen.

Immo Marina rekent een dossierkost van 25€ (garage) en 50€ (appartement) voor het annulatiedossier.

Document: verzekering tegen annulatie en vakantieonderbreking, voor het afhuren van vakantiewoningen.

Uw aankomst

Onze verhuurperiodes lopen van vrijdag naar vrijdag. U kan de sleutels van uw appartement en/of garage in ontvangst nemen op kantoor vanaf 16 uur tot 17.30u. Bij aankomst moet de huurder zich identificeren aan de hand van zijn identiteitskaart. Mocht u evenwel op een ander tijdstip arriveren dient u zich in contact te stellen met het kantoor voor een andere regeling.

Samen met de sleutels (2 sets) krijgt de huurder een informatie -en invulformulier. Het invulformulier is nodig om alle opmerkingen over netheid, zichtbare schade, opmerkingen over de inventaris e.a. in het appartement te vermelden. Dit formulier dient u af te geven bij Immo Marina binnen de 48 uren na uw aankomst. Dit document zal aangewend worden bij eventuele problemen bij de controle na het verlaten van het appartement.


Huurwaarborg

Naast de huurprijs is er steeds een waarborg te betalen door de huurder. Dit dekt eventueel onvoorziene uitgaven zoals herstelling van schade of diefstal. Mogelijke verwarmingskosten of poetskosten worden met de waarborg verrekend.

Het saldo van de waarborg wordt u terugbetaald binnen de 2 maanden na de einddatum van de huurperiode door middel van een gedetailleerde afrekening. De terugbetaling gebeurt op de door u opgegeven bankrekeningnummer.

De waarborg bedraagt voor een garage 25 €, een appartement met duurtijd minder dan 2 weken 125€ en voor een appartement met een duurtijd vanaf 2 weken 250€. Immo Marina heeft de vrijheid om de waarborg naar eigen goeddunken aan te passen.


Uw vertrek

Vertrek is voorzien uiterlijk om 10u. Als de sleutel later dan 10u wordt binnengebracht, zijn wij genoodzaakt om een bedrag van 25€ aan te rekenen. Na het vertrek van elke huurder inspecteert een afgevaardigde van Immo Marina het verblijf. Wij zijn bijzonder streng op de netheid van de sanitaire installaties (toilet, lavabo, bad en/of douche) en de keukentoestellen (fornuis, gootsteen, koelkast, diepvries, microgolf, koffiezet). Mocht de huurder het goed verlaten zonder grondige reiniging of zonder voorafgaande verwittiging daarvan, laat Immo Marina een poetsbeurt uitvoeren. De kosten hiervan worden van de huurwaarborg afgehouden. De beslissing wordt door Immo Marina autonoom genomen.

Wenst u het appartement te laten reinigen door een kuisploeg, vragen wij u ons dit schriftelijk te melden uiterlijk 3 dagen voor uw vertrek.


Optie volgend jaar

Als huurder van Immo Marina bieden wij u een persoonlijke en vrijblijvende optie voor het volgende jaar. In het najaar ontvangt u een optiebrief met de mogelijkheid voor het boeken van dezelfde vakantiewoning en dit voor dezelfde periode in het volgende kalenderjaar. Wenst u gebruik te maken van deze voorkeursbehandeling, dan volstaat het ons te contacteren en wij boeken uw vakantiewoning voor het nieuwe kalenderjaar. Indien u niet op het aanbod wenst in te gaan, hoeft u hiervoor niets te doen, en wordt pas op het einde van de optieperiode uw vakantiewoning aan nieuwe kandidaat huurders aangeboden.