Immo Marina Blankenberge
Franchommelaan 82-86 - 8370 Blankenberge
T: +32(0)50/41 96 86 - - verhuur@immomarina.be

Vakantieverhuur algemene informatie

Reservatie - betaling:

Reserveren kan in ons kantoor in Blankenberge en telefonisch, per post of via email. Iedere reservatie wordt bevestigd door een huurcontract van zodra een voorschot (20% van de reserveringsprijs, minimum 350€) wordt betaald. Dit contract dient ons binnen de week ondertekend teruggestuurd te worden.

Het saldo dient betaald te worden ten laatste 14 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode. In geen geval worden sleutels overhandigd wanneer de volledige reserveringsprijs en waarborg niet zijn betaald.

Wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden indien de huurder niet tijdig het saldo betaalt of zijn reservatie opzegt.

Gelieve de betalingen volgende bankrekening uit te voeren: KBC Knokke; IBAN BE34 737047272890; BIC: KREDBEBB (Beagle Trading)
Opgepast: bij buitenlandse transacties zijn bankkosten voor rekening van de huurder!


Annulatieverzekering:

In de vermelde reservatieprijs is een annulatiedekking begrepen die tussenkomt in de volgende gevallen die bewezen dienen te worden als de huurder er aanspraak op wil maken:

  • Overlijden van de huurder of een lid van zijn gezin.
  • Ziekte, ongeval of dringende ziekenhuisopname van de huurder, zijn levensgezel of een bloed -of aanverwant tot in de 2de graad. De ziekte, het ongeval of de opname dient bewezen te worden door een officieel doktersattest.
  • Opzeg van de arbeidsovereenkomst van de huurder door zijn werkgever om economische redenen. Deze opzeg dient bewezen te worden aan de hand van een voor éénsluidend verklaarde kopie van de opzeggingsbrief.
  • Intrekking van het verlof van de huurder door zijn werkgever. Bewijs te leveren aan de hand van het officieel document of een voor eensluidend verklaarde kopie.
Document: verzekering tegen annulatie en vakantieonderbreking, voor het afhuren van vakantiewoningen.

Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de huurder, hem/haar overkomen tot maximum 10 dagen voor de start van de vakantie. Aan te tonen door opgave van het schadedossier bij de verzekeringsmaatschappij.


Uw aankomst

Onze verhuurperiodes lopen van vrijdag naar vrijdag en Uw aankomst is voorzien om 16u. U kan de sleutels van uw appartement in ontvangst nemen op kantoor tijdens de kantooruren. Mocht u evenwel op een ander tijdstip arriveren dient u zich in contact te stellen met het kantoor voor een andere regeling.

Samen met de sleutels (2 sets) krijgt de huurder een informatie -en invulformulier. Het invulformulier is nodig om alle opmerkingen over netheid, zichtbare schade, opmerkingen over de inventaris e.a. in het appartement te vermelden. Dit formulier dient u af te geven bij Immo Marina binnen de 48 uren na uw aankomst. Dit document zal aangewend worden bij eventuele problemen bij de controle na het verlaten van het appartement.


Huurwaarborg

Naast de huurprijs is er steeds een waarborg te betalen door de huurder. Dit dekt eventueel onvoorziene uitgaven zoals herstelling van schade of diefstal. Mogelijke verwarmingskosten of poetskosten worden met de waarborg eveneens verrekend.

Het saldo van de waarborg wordt u terugbetaald ten laatste tegen het einde van de maand volgend op de einddatum van de huurperiode door middel van een gedetailleerde afrekening. Terugbetaling gebeurt op de door u opgegeven bankrekeningnummer. Buitenlandse klanten bezorgen hun bankrekeningnummer in IBAN formaat, aangeduid met de BIC (Bank Identification Code) van hun instelling. Eventuele transactiekosten zijn ten laste van de huurder.

De waarborg varieert van 125 euro (duur minder dan 2 weken) tot 250 euro (duur vanaf 2 weken). Immo Marina heeft de vrijheid de waarborg naar eigen goeddunken aan te passen.


Uw vertrek

Vertrek is voorzien uiterlijk om 10u. Als de sleutel later dan 10u wordt binnen gebracht, zullen wij genoodzaakt zijn een extra nacht aan te rekenen. Na het vertrek van elke huurder inspecteert een afgevaardigde van Immo Marina het verblijf. Wij zijn bijzonder streng op de netheid van de sanitaire installaties (toilet, lavabo, bad en/of douche) en de keukentoestellen (fornuis, gootsteen, koelkast, diepvries, microgolf, koffiezet). Mocht de huurder het goed verlaten zonder grondige reiniging of zonder voorafgaande verwittiging daarvan, laat Immo Marina een poetsbeurt uitvoeren. De kosten hiervan worden van de huurwaarborg afgehouden. De beslissing wordt door Immo Marina autonoom genomen.

Wenst u het appartement te laten reinigen door een kuisploeg, vragen wij u ons dit schriftelijk te melden uiterlijk 3 dagen voor uw vertrek.


Optie volgend jaar

Als huurder van Immo Marina bieden wij u een persoonlijke en vrijblijvende optie voor het volgende jaar. Gedurende de maand december ontvangt u een optiebrief met de mogelijkheid voor het boeken van dezelfde vakantiewoning en dit voor dezelfde periode in het volgende kalenderjaar. Wenst u gebruik te maken van deze voorkeursbehandeling, dan volstaat het ons te contacteren en wij boeken uw vakantiewoning voor het nieuwe kalenderjaar. Indien u niet op het aanbod wenst in te gaan, hoeft u hiervoor niets te doen, en wordt pas op het einde van de optieperiode uw vakantiewoning aan nieuwe kandidaat huurders aangeboden.